Pro začínající spisovatele

Spisovatel, chce-li poprvé vydat své dílo, přirozeně čelí dvěma základním otázkám:
Kam svou práci poslat?
Co všechno tam vlastně poslat?
A kromě toho obvykle postrádá dostatečnou zpětnou vazbu – přátelé a rodina Vám ke knize řeknou leda: Je to super! 

Jakožto bývalý nakladatelský šéfredaktor a současný provozovatel korektorské živnosti Vám nabízím odbornou pomoc se všemi třemi body, po stránce poradenství i konkrétní spolupráce, a to skutečně velmi levně.

Text plný chyb má nižší než mizivou naději na úspěch v nakladatelství. Ať je obsah díla jakýkoli, redaktor bude mít jen sotva chuť vydobývat jej z formy, která prozrazuje, s jak malou zodpovědností přistoupil autor ke své první prezentaci. V dnešní době, kdy se redakce doslova perou s enormním přetlakem nabídek rukopisů, zůstane rukopis, který svou amatérskost prozradí již nejsvrchnější slupkou, skutečně bez šance. Jazyková korektura je nutnost!

Kniha ovšem mívá i přes sto normostran, a ohled k finančním možnostem je proto namístě. Jelikož si uvědomuji, že v tomto směru to nemá spisovatel jednoduché (psaní, ani to úspěšné, není v Čechách žádný velký byznys), vycházím autorovi každého beletristického rukopisu nad 100 stran vstříc následujícím způsobem.
Cena za komplexní korekturu 1 NS je
 bezkonkurenčních 39 Kč (a pro 300 a více stran dokonce 37 Kč), přičemž kromě běžných oprav mohu vypracovat též komentáře ke konkrétním místům v textu, která mne něčím zarazí či zaujmou z literárně teoretického hlediska, a dále základní lektorský posudek na samostatném listě (cca 2 až 3 strany) spolu s případným doporučením, kam a jakým způsobem se s rukopisem obrátit  vše v ceně korektury, tedy již zdarma. (Samozřejmě nemohu nikomu slíbit, že právě jeho dílo prorazí, nicméně předám-li zodpovědně něco ze svého know-how, mohu mít radost, že jsem udělal dost pro nastavení správných podmínek.)

Poradenství začínajícím spisovatelům lze domluvit i mimo zmíněnou korekturu nad 100 NS, resp. i mimo korekturu jako takovou, tehdy však samozřejmě bude zpoplatněno (obvykle paušálně, od 500 Kč za krátkou povídku; pro delší text ceny na dotaz).


VAROVÁNÍ: Mé posudky autorských prací jsou ryze upřímné (jedině tak to má smysl), tudíž bývají z většiny tvořeny kritikou (ovšem konstruktivní, s konkrétními návrhy, jak kritizované aspekty zlepšit).

TOPlist