DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Spisovatel, chce-li poprvé vydat své dílo, obvykle čelí dvěma základním otázkám:
Kam svou práci poslat?
Co všechno tam vlastně poslat?
A kromě toho obvykle postrádá dostatečnou zpětnou vazbu – přátelé a rodina Vám ke knize řeknou leda: Je to super! 

Jakožto bývalý nakladatelský šéfredaktor a současný provozovatel korektorské živnosti Vám nabízím odbornou pomoc se všemi třemi body, po stránce poradenství i konkrétní spolupráce, a to skutečně velmi levně.

Text plný chyb má nižší než mizivou naději na úspěch v nakladatelství. Ať je obsah díla jakýkoli, redaktor bude mít jen sotva chuť vydobývat jej z formy, která prozrazuje, s jak malou zodpovědností přistoupil autor ke své první prezentaci. V dnešní době, kdy se redakce doslova perou s enormním přetlakem nabídek rukopisů, zůstane rukopis, který svou amatérskost prozradí již nejsvrchnější slupkou, skutečně bez šance. Jazyková korektura je nutnost!

Kniha ovšem mívá i přes sto normostran, a ohled k finančním možnostem je proto namístě. Jelikož si uvědomuji, že v tomto směru to nemá spisovatel jednoduché (psaní, ani to úspěšné, není v Čechách žádný velký byznys), vycházím autorovi každého beletristického rukopisu nad 100 stran vstříc následujícím způsobem.
Cena za komplexní korekturu 1 NS je
 vstřícných 60 Kč (a pro 300 a více stran zlevním dokonce na 55 Kč), přičemž kromě běžných oprav mohu vypracovat též komentáře ke konkrétním místům v textu, která mne něčím zarazí či zaujmou z literárně teoretického hlediska, a dále základní lektorský posudek na samostatném listě (cca 2 až 3 strany) spolu s případným doporučením, kam a jakým způsobem se s rukopisem obrátit  vše v ceně korektury, tedy již zdarma. (Samozřejmě nemohu nikomu slíbit, že právě jeho dílo prorazí, nicméně předám-li zodpovědně něco ze svého know-how, mohu mít radost, že jsem udělal dost pro nastavení správných podmínek.)


VAROVÁNÍ: Mé posudky autorských prací jsou ryze upřímné (jedině tak to má smysl), tudíž bývají z většiny tvořeny kritikou (ovšem konstruktivní, s konkrétními návrhy, jak kritizované aspekty zlepšit).


Z mé Návštěvní knihy:

• Lukáš  |  12.02.2015 11:29:07  |  IP: 213.155.---.---    
Panu Trajerovi jsem poslal své čtyři povídky, zhruba o sto stranách. To, že provedl profesionální korektury gramatických a stylistických chyb, jsem podle předešlých komentářů očekával. Avšak jeho osobní přístup, rady a komentáře byly právě tím, co mě obohatilo nejvíce. Uvědomil jsem si tak věci, na které bych sám přicházel ještě dlouho, pokud vůbec. Myslím, že pro začínající autory je tento přístup naprosto zásadní. Děkuji Vám.
• Tomáš Kosačík  |  28.07.2017 10:00:16  |  IP: 46.135.---.---
Pane Trajerovi patří mé velké díky. Za poslední dobu jsem nezažil lepší spolupráci a profesionálnější přístup. Velmi oceňuji hlavně osobní přístup pana Trajera, který na text nenahlíží jen jako na "práci", ale heldá možnosti a snaží se, aby textu přidal hodnotu. Vůbec si nyní nedovedu představit, že bych poslal text jbez jeho korektury do světa. Oslovil jsem ho se zakázkou na celou knihu. Kniha byla dokončena v přesně ve stanoveném termínu, text byl dokonale označen a doplněn vysvětlením, proč byl opraven. Nemůžu vytknout absolutně nic! Vřele doporučuji a děkuji!
• Eva Kalcovská  |  09.11.2016 22:47:13  |  IP: 86.219.---.---
Toto byla má první, a pevně doufám ne poslední, spolupráce s panem Trajerem. Jsem začínající spisovatelkou dětské literatury a pro svou druhou knížku jsem hledala nového a kvalitního, až tvůrčího, korektora, neboť v literární tvorbě nelze opravovat pouze gramatickou stránku textu, ale též samotnou písemnou tvorbu, v mém případě - zda vše bylo podáno správně pro dětské ucho. 
Na Internetu jsem našla několik možných kandidátů na spolupráci a předala jim 1 pohádku k vypracování a poté zvolila nejlpšího. Pan Trajer je v českém jazyce jako ryba ve vodě. Vše vidí, vše opraví do poslední tečky, ke všemu potřebnému podá vysvětlění, a je velmi tvůrčí osobou. Já jsem nad míru spokojena s jeho prací, rychlostí, vstříčností, empatií a pomocí, která byla až neočekávána, musím řici. Největším přínosem byly jeho tolik detailní a přesné poznámky a opravy týkající se literární tvorby, vize a fantazie. Stále měl na zřeteli o jakou cílovou skupinu se jedná, jaká je jejich vnímavá schopnost, jaký řád potřebuje vaše próza mít, ale přesto zůstat originálním a udržet neustále čtenářovu pozornost, kterou proměnit v zalíbení se ve vaše dílo. A takový cíl je všech spisovatelů, jde jim o čtenáře. Já věřím, že práce s panem Trajerem posunula mé pohádky a mé tvůrčí psaní o mnoho dále, a jen doufám, že toto byl pouze náš společný začátek :)