Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Jelikož kromě běžné jazykové korektury poskytuji i soukromé lektorské posudky a poradenství začínajícím spisovatelům (viz zde), rozhodl jsem se některá témata zpracovat zevrubněji, věnovat jim pozornost v rámci samostatných článků, které prozatím najdete v podsekcích této sekce. Předesílám, že článků na dané téma je na internetu spoustu, proto se pokusím zpracovat jej trochu JINAK (mohu-li si toto heslo vypůjčit od svých nejlepších zákazníků, finančně poradenské společnosti Partners) a zaměřím se na praktické problémy namísto suché teorie a mou devízou (jako i v samotných soukromých posudcích rukopisů) bude upřímnost, řeč „bez obalu“ (i když mne za to někteří jedinci možná nebudou mít rádi) a konkrétní příklady. Pokusím se především nahlodat určité mýty.

Text budu členit do kapitol a podstatná tvrzení dávat tučným písmem, proto můžete stránku „proletět“, rolovat dolů a zastavit se třeba jen u toho, co Vás zaujme.

Raději bych celý soubor nazval skromněji Postřehy k tvůrčímu psaní, avšak ze SEO důvodů volím trochu nadnesenější název Rady a tipy (jinak by se na mou stránku sotva kdo dostal; a i nyní budu rád za každé sdílení, like či echo Vašim přátelům/píšícím).


Situace na trhu knih neboli Piš hlavně „pro sebe“, ne pro zisk či slávu

Dobrá kniha vs. úspěšná kniha

Nejčastější chyby při psaní románu, resp. co je nejdůležitější

Rada nad zlato: Škrtej, zkracuj, vypouštěj!

Originalita vs. „úlet“

Jak vydat knihu


Moje nabídka pro začínající spisovatele:

Služba (NS = normostrana = 1800 znaků vč. mezer) Cena (Kč)
Komentář o rozsahu cca 1,5 NS k rukopisu do 10 NS (povídka, úryvek z knihy...)          500
Komentář o rozsahu cca 1,5 NS k delšímu rukopisu (10–20 NS), nebo důkladnější ke kratšímu rkp. 750
Důkladné komentáře přímo po kraji rkp. na příslušných místech, zevrubnější rozbor problémů 1000
Komplexní jazyková korektura každé 1 NS (pro delší rukopisy další služby v ceně, viz zde) od 40

První tři uvedené ceny platí pro rukopisy, které nekoriguji. Pokud je text poslán současně ke korektuře, samotná jeho délka již cenu služby nezvyšuje (tj. cena 500 Kč pak platí i pro delší text a také důkladnější komentáře lze společně s korekturou získat levněji).
Lze také stanovit individuální nabídku, podle rozsahu rukopisu a Vašich preferencí. Konzultace možné. 

Pište na vaclav.trajer@centrum.cz nebo využijte formulář vlevo na stránce.


VAROVÁNÍ: Mé posudky autorských prací jsou ryze upřímné (jedině tak to má smysl), tudíž bývají z většiny tvořeny kritikou (ovšem konstruktivní, s konkrétními návrhy, jak kritizované aspekty zlepšit).


Fiktivní románová ilustrace, akvarel na kartonu, Václav Trajer 2015

TOPlist