DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Jazykovými korekturami jsem se zabýval již jako šéfredaktor nakladatelství Augustus, než jsem se na ně začal specializovat a nastoupil dráhu soukromou. Za více než deset let zodpovědné práce s rozličnými texty jsem získal řadu prestižních stálých zákazníků (portfolio sahá od ekonomického časopisu Finmag přes právnické materiály Wüstenrot po učebnice technických oborů firmy Temex) a opravil stovky studentských prací či firemních materiálů. Mou specialitou a jakousi „osobní libůstkou“ jsou pak korektury beletristických rukopisů zejména začínajících autorů, jimž mohu kromě výbavy češtinářské posloužit i obeznámeností s literární teorií a nakladatelsko-knihopiseckým prostředím a kteří nejlépe ocení, že mé kritické oko (vycvičené, kromě jiného, studiem filosofie na Karlově univerzitě a další soukromou snahou v tomto oboru) míří při práci s textem často i nad rámec stránky prostě jazykové.

Zatímco při korektuře rukopisů se vyjadřuji k „nadjazykové“ stránce textu plánovitě (více info viz v odkazu zde), není neobvyklé, že přidám určitý věcný komentář k jakémukoli mnou právě zpracovávanému textu (že studentům skutečně pomůže, když někdo upozorní na věcnou chybu či obsahově nevhodnou pasáž v diplomové práci, je pochopitelné, avšak pozitivní ohlas má tento příležitostný nadstandard i na straně redaktorů či dalších profesionálů; zpětná vazba je pro ně velmi cenná a často se po vlastní úvaze podle mých doporučení i zařídí).

Korektury dodávám ve dvou vyhotoveních, kde jeden z textů je čistým výstupem z korektury, zatímco druhý je vybaven přehlednými značkami prozrazujícími, k jakým změnám došlo, a obsahuje obvykle také mé komentáře po straně textu (tento soubor funguje v modu tzv. „sledování změn“ a zná-li objednatel korektury práci s tímto nastavením, resp. s kartou Revize ve Wordu – nebo obdobně, podle toho jaký editor používá –, může první soubor nechat bez povšimnutí a pracovat dále jen s tímto).

Snažím se nabídnout co nejkomplexnější servis, proto jak firmám, tak studentům nabízím též překlad textu do anglického jazyka. Právě studenti to ocení zejména, jelikož jedním z požadavků kladených na bakalářskou či diplomovou práci bývá překlad názvu díla a takzvaného abstraktu do jednoho ze světových jazyků.

V zájmu komplexnosti služeb jsem schopen zprostředkovat též korekturu slovenského jazyka či překlad do něho od slovenské kolegyně.

Záložce „O mně…“ nemůže chybět dovětek o tom, co zrovna dělám, když nekoriguji a nepřekládám. Pokud se tehdy nezabývám bádáním na poli filosofie (zejm. existencialistická škola; nejblíže však mám k Ladislavu Klímovi) či teoretické psychologie (jungiánská škola), pak obvykle své výdobytky na těchto polích zpracovávám do beletristické podoby nebo se věnuji tvorbě výtvarné či hudební.

 

vaclav.trajer@centrum.cz

Tel.: 724 310 619