1. Cena.  V rámci jediné sazby provádím nejen klasickou gramatickou korekturu (překlepy, pravopisné chyby...), ale též korekturu stylistickou (slovosled, aby věta dávala zamýšlený smysl; úpravy nevhodných formulací atd.). Kromě toho automaticky dohlížím i na obecné zásady typografické (posunutí samostatného písmene z konce řádku, správné dělení do odstavců apod.) a konečně  nenechávám bez povšimnutí ani věcnou stránku textu: pokud narazím na věcný nesmysl, upozorním Vás na něj.
Neberu žádné příplatky za práci o víkendech či svátcích.

Pro studenty mám výrazné slevy!
Další sleva je zaručena při pravidelném využívání mých služeb (např. nakladatelstvími, překladateli apod.).

2. Profesionalita.  Mám zkušenosti s redaktorskou prací v nakladatelství, s korekturami pro firmy, spisovatele, zejména pak pro studenty vysokých škol. Soukromě doučuji český jazyk, s důrazem na sloh a tvůrčí psaní.

3. Zodpovědnost.  Věnuji pozornost i tomu nejspornějšímu místu v textu, i nepochopitelné formulace se snažím pochopit a odborné výrazy, které sám neznám, konzultuji se slovníky nebo jinými spolehlivými zdroji. Vzkazník na zdejších stránkách je volně přístupný, přičemž si ze své profesní hrdosti zakládám na tom, aby nikdy neobsahoval stížnost na nedbale odvedenou práci.

4. Rychlost.  Korekturám se věnuji na živnostenský list, není to pro mne "vedlejšák". Tudíž každá má práce je "expresní" (do druhého, nejvýše třetího dne), a to bez příplatku. (V případě skutečně velkého spěchu je ovšem lépe domluvit se telefonicky.)

5. Vstřícnost. -- V případě náročnějších zakázek (nebo zkrátka takových, kde je to nutné) vyhotovuji zvláštní komentář na samostatném listě, kde se například vyjadřuji k opravám spornějších míst, upozorňuji na jisté jednotlivosti v textu, které by si měl podle mého názoru autor ještě raději projít atd. atd. (zejména se to týká studenstkých prací, které skutečně ne vždy bývají úplně "dotažené"). Přitom za vyhotovení komentáře nepožaduji žádnou zvláštní platbu!

6. Flexibilita. -- Mám sice své, ale rád se přizpůsobím i potřebám klienta. To se týká jak konkrétního postupu při korekturách, tak vnějších podmínek -- cena, rychlost vyhotovení, způsob doručení atd. (Přijímám i ručně psané texty -- podmínky dohodou.)

TOPlist