DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Pokud mi pošlete text, cenu za korekturu Vám sdělím, zcela nezávazně, ještě týž den, obvykle prakticky ihned. Pro absolutní transparentnost uvádím svůj způsob výpočtu ceny i zde.

Pomocí počítadla (např. ve Wordu 2010: karta Revize  Počet slov  Znaky včetně mezer) získám celkový počet znaků dokumentu. Danou cifru vydělím počtem znaků jedné normostrany (1800), přičemž výsledné číslo určí, jakou sazbu mám použít (pokud vyjde 110, použiji sazbu 40; pro 1125 sazbu nižší atd., podle aktuálního ceníku), a nakonec jednoduše vynásobím zjištěný počet normostran touto sazbou za jednu stranu. To, co vyjde (zaokrouhleno na celé koruny dolů), je konečná cena, kterou za případnou korekturu zaplatíte. Neexistují žádné příplatky, skryté přirážky apod. (Jedinou výjimkou je text zvláštního rázu, který by byl česky pouze částečně – např. napsaný bez háčků a čárek, nerodilým mluvčím atp.; tehdy je potřeba sazbu konzultovat, jelikož takovou korekturu, z důvodu časové náročnosti, nelze provést za extrémně nízké ceny uvedené v mém ceníku.)

Jedná se tedy o prostý vzorec:

Konečná cena    =    počet znaků dokumentu    /    1800    x    sazba