DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Můj obvyklý, osvědčený postup při korektuře je popsán níže. Je nastaven tak, aby měl autor textu po provedené korektuře přehled, kde jsem co změnil, případně aby viděl, kde by mohl ještě cosi vylepšit sám. Textový výstup, ke kterému by se autor již nemusel vracet, je možno beze všeho domluvit, avšak osobně to nedpoporučuji  autor sám by měl být posledním člověkem, který text projde ještě předtím, než ho pošle např. do tisku. 

Klient, který používá textový editor s funkcí sledování změn (např. ve Wordu 2010 k nalezení na kartě Revize) a dokáže si poradit též s vloženými komentáři (ve Wordu 2010 opět karta Revize), ode mne může obdržet text opravený a okomentovaný v rámci těchto velmi praktických funkcí, a není nutno, aby zde pokračoval v četbě (případně nechť se podívá už jen na poslední odstavec na této stránce).

Klientům, kteří nemohou nebo něchtějí využít tuto funkci, nabízím následující postup.    

Místa, která jakkoli přepíšu nebo změním, podtrhnu v textovém editoru klasickým podtrhnutím. (Bez podtrhnutí zůstanou smazané nadbytečné mezery, změny spojovníku na pomlčku a naopak, posunutí jednopísmenných výrazů z konce řádku apod.) Podtrhnutím obvykle vyznačím celé slovo nebo několik slov (několik slov, pokud změna proběhla mezi nimi typicky např. vymazaná čárka). Podtržení jediného znaku by totiž prakticky nebylo moc platné, snadno se přehlédne.

Dále  ta místa, která jsem si sám nemohl dovolit z nějakého důvodu přepsat (např. pokud je mi zamýšlený smysl sdělení naprosto nejasný nebo by můj zásah musel být příliš zásadní, posouvající původní smysl atp.), nechávám zcela tak, jak jsou, ale zvýrazňuji je barevně. Stejně tak zvýrazňuji barevně i všechna místa, která mne něčím zarazí, a která tedy ještě doporučuji autorově pozornosti. Mnohdy se to týká poněkud nešťastných formulací, zbytečně dlouhých, šroubovaných vět... Konečně, pokud objevím něco, co považuji za věcný nesmysl či chybu, použiji barvu červenou. (Není sice mým úkolem opravovat nepravdivá tvrzení, ale když už takovou chybu přece jen objevím, považoval bych za sprosté neupozornit na ni autora jen proto, že to přece není moje starost.) Červeně vyznačuji také vše to, co by autor podle mne určitě neměl přehlédnout, bez ohledu na povahu jevu.

V případě, že to považuji za žádoucí, posílám vedle hotové korektury i komentář na samostatném listě (kde se případně vyjádřím ke spornějším místům, vysvětlím některé nutné úpravy, upozorním na zapeklitou opakující se chybu, uvedu různá doporučení atd.)

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Všechna tato podtržení či zvýraznění je možno (dokonce DOPORUČENO, viz dále) po revizi textu ODSTRANIT HROMADNĚ (např. ve Wordu pomocí: ctrl+a, 2x ctr+u). Rád Vám s tím poradím nebo to obstarám sám, pakliže mi text opětovně pošlete. Odstraňování jednotlivě "kus po kuse" při procházení textu NEDOPORUČUJI, jelikož přece jen může zůstat něco přehlédnuto (a to Vám pak půjde do tisku).
Na požádání pošlu zkorekturovaný text ve dvou vyhotoveních
  jedno s těmito mými značkami, druhé bez nich (u zákazníků je tento postup celkem oblíben, byť já sám ho také rozhodně nedoporučuji).

POZNÁMKA: Zde zmíněný postup je osvědčený a  podle mých zkušeností – u klientů zcela vítaný. Nicméně záleží jen na Vás, jestli na něj chcete přistoupit, nebo navrhnete postup vlastní (v některých dokumentech, které samy využívají zvýrazňování a podtrhávání, ho vlastně ani použít nelze).

POZOR, NEPŘEHLÉDNĚTE: Může se někdy stát, že vepsáním chybějících znaků či slov, přeformulací sdělení, nebo naopak výmazem se text poněkud posune (např. že některý odstavec na konci strany už přeskočí na další stranu) – je tedy důležité, aby si klient ověřil, že je stále vše na svých místech (podle obsahu či obecně záměru). Zejména při používání nevhodného (kamuflážního) formátování (mezery na místo tabulátorů apod.) hrozí jisté rozkolísání.